Bel: + 599 717 6130 | Bellen vanuit de VS: 1866 954 2507

Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van SunRentals Bonaire.

Deze algemene voorwaarden worden aanvaard door huurder zodra die een reservering doet en de (aan)betaling is voldaan. In deze algemene voorwaarden verwijst het woord“ik” naar de huurder. Waar het woord “villa” is gebruikt dient appartement of studio teworden gelezen in het geval een appartement of studio wordt gehuurd.

1. Huurder huurt het gehuurde voor eigen risico; vrijwaring

Door het maken van de reservering voor de villa bevestig ik dat het gebruik van de villa en de voorzieningen binnen en buiten de villa, inclusief de tuin, het zwembad, het zwembaddek, de gazebo en de toegang naar de zee (indien in het geval van mijn reservering van toepassing) geheel voor mijn eigen risico zullen zijn. Ik aanvaard daarom hierbij alle risico’svan ongeval (of dood) van mijzelf, mijn familie en mijn gasten tijdens mijn verblijf in de villa en/of tijdens het gebruik van de voorzieningen van de villa. Door deze risico’s van dood enongeval volledig te accepteren begrijp ik dat ik de eigenaar van de villa (en in het geval dat een rechtspersoon is de uiteindelijk economisch gerechtigde) en/of SunRentals Bonaire en/of haar medewerkers volledig onthef van en zal vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, claims, schades en aansprakelijkheden als gevolg van dood of ongeval ontstaan tijdens of verband houdend met mijn huur of gebruik van de villa of de voorzieningen binnen en buiten de villa. Deze vrijwaring is ook van toepassing op mijn familie en gasten en ik zal er voor zorgen dat zij van deze algemene voorwaarden op de hoogte worden gesteld.

2. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde; USD 500 borg

Door het maken van de reservering voor de villa erken ik voorts dat ik financieel verantwoordelijk zal zijn voor alle tijdens mijn verblijf ontstane schade aan de villa, het interieur en/of de voorzieningen van de villa (binnen en buiten, waaronder de tuin, het zwembad, het zwembaddek, de gazebo en de toegang naar de zee) onverschillig of die schade is veroorzaakt door mij, mijn familie of mijn gasten. Ik ga er mee akkoord dat alle schade die aan de villa en/of het interieur en/of de voorzieningen van de villa (binnen en buiten) is veroorzaakt door mij, mijn familie of mijn gasten, op mijn credit card zal worden belast. Ik ga er ook mee akkoord dat SunRentals Bonaire bij mijn aankomst een bedrag van USD 500 ten laste van mijn credit card reserveert als borgsom voor eventuele schade die door mij, mijn familie of mijn gasten wordt veroorzaakt, onverminderd het recht van de eigenaar van de villa om de werkelijke schade van mij te vorderen.

3. Geen aansprakelijkheid eigenaar villa of SunRentals Bonaire; vrijwaring

Door, zoals voorzien in art. 2, het risico van schade aan de villa en het interieur en exterieur te aanvaarden, begrijp ik ook dat de eigenaar van de villa (en in het geval dat een rechtspersoon is de uiteindelijk economisch gerechtigde) en/of SunRentals Bonaire en/of haar medewerkers niet aansprakelijk zijn voor verlies en/of beschadiging van enige aan mij, mijn familie of mijn gasten toebehorende zaak, waar die zich ook bevindt of door onverschillig welke oorzaak deze zaak verloren gaat of beschadigd raakt. Dit omvat mede zaken die in de kluis zijn bewaard (indien van toepassing op mijn boeking). Verlies, diefstal of beschadiging van mijn zaken of van die van mijn familie of mijn gasten is niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van de villa en ik begrijp dat ik voor mijn eigen (reis-)verzekering moet zorg dragen. Zaken die in de villa zijn achtergebleven na mijn vertrek worden op mijn verzoek en voor mijn rekening naar mijn woonadres gestuurd.

Voorts begrijp ik dat de eigenaar van de villa (en in het geval dat een rechtspersoon is de uiteindelijk economisch gerechtigde) en/of SunRentals Bonaire en/of haar medewerkers niet aansprakelijk zijn voor schade of ongemak veroorzaakt door stroomstoringen of door technische storingen van de apparaten in en om de villa (welke apparaten in geval van storing zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gerepareerd zullen worden) of voor enig ander geval van overmacht.

4. Betalingsvoorwaarden

Ik aanvaard dat ik een aanbetaling van 20% moet doen om mijn reservering te bevestigen. Ik ga er mee akkoord dat deze 20% aanbetaling onder geen enkele omstandigheid zal worden terugbetaald. Betalingen geschieden per creditcard. Bij het uitblijven van ontvangst door SunRentals Bonaire van de 20% aanbetaling komt de reservering automatisch te vervallen. Het resterende gedeelte (80%) zal circa 4 weken voor aankomst automatisch van dezelfde creditcard worden afgeschreven. Ik begrijp dat hier geen herinnering aan vooraf gaat. Ik begrijp dat er geen aanmaningen verstuurd worden en dat ik zelf verantwoordelijk ben voor tijdige betalingen. Ook deze 80% betaling zal in geen enkele omstandigheid restitueerbaar zijn.

Ik accepteer dat SunRentals Bonaire een bedrag van USD 500 ten laste van mijn creditcard reserveert in overeenstemming met artikel 2, onverminderd het recht van de eigenaar van de villa om de werkelijke schade van mij te vorderen. Als geen borgsom van USD 500 ten laste van mijn credit card kan worden gereserveerd moet ik de borg van USD 500 contant betalen en ik begrijp dat ik zonder borgsom geen toegang tot het gehuurde krijg.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Met het maken van mijn reservering bevestig ik dat ieder geschil dat verband houdt met mijn verblijf (en dat van mijn familie en gasten) in de villa en/of iedere claim als in de voorgaande artikelen omschreven en/of iedere andere zaak die verband houdt met mijn verblijf en/of reservering, onderhevig is aan uitsluitend het recht van Caribisch Nederland en dat de rechter te Bonaire exclusief bevoegd is om in dergelijke disputen te beslissen.

6. Huurder zorgt voor eigen verzekering

Ik begrijp dat ik, in verband met de artikelen 1-3, mijn eigen verzekering dien af te sluiten voor ongevallen en/of schades die zich tijdens mijn verblijf en dat van mijn familie en gasten kunnen voor doen. Ik begrijp ook dat ik, in verband met artikel 4, zelf voor een annuleringsverzekering moet zorgen omdat er in geval van annulering geen terugbetaling plaats vindt, wat ook de oorzaak van mijn annulering zal zijn.

7. Diversen

 • Onderverhuur is niet toegestaan
 • Checkout tijd is 12.00 uur, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder
 • In de villa mag niet worden gerookt en zijn huisdieren niet toegestaan
 • Indien de villa is uitgerust met een alarmsysteem neem ik hierbij op mij om dat ook te gebruiken en om mijn familie en gasten te verplichten om dat ook te doen
 • Met de klamboes dien ik extra voorzichtig om te gaan omdat die snel beschadigd kunnen raken.
 • Ik zal de instructies opvolgen ten aanzien van het gebruik van de villa en de apparatuur zoals die zijn opgenomen in het instructieboekje (indien van toepassing op mijn reservering).
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden of verkoop aangaande het gehuurde, kan SunRentals mij in een andere accommodatie plaatsen van dezelfde of hogere waarde, zonder bijkomende kosten voor mij
 • SunRentals kan mijn accommodatie betreden gedurende mijn verblijf om noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren
 • Electra en water gebruik dat hoger uitvalt dan bij normaal gebruik kan in rekening worden gebracht
 • Er zullen niet meer gasten dan overeengekomen in de reservering in de villa verblijven zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd
 • Handelen in strijd met enige bepaling van dit artikel 7 zal leiden tot verval van mijn borgsom aan de eigenaar, onverminderd het recht van de eigenaar van de villa om de werkelijke schade van mij te vorderen.